Список депонированных рукописей, подготовленных в 2009 году
  • Беларуская культура: спецыфіка эвалюцыі і перспектывы развіцця1 , Аксюто Е. В. , Акудовіч В. В. , Барма О. А. , Гаврилова А. Н. , Грабеннікава А. С. , Григорьева О. С. , Грук Е. С. , Гулаева Е. Г. , Драздова К. С. , Жарикова О. Н. , Калинин Е. А. , Кебец Е. Б. , Кондратчик В. В. , Кунцевич О. М. , Лабачова І. І. , Лосицкая Т. Г. , Макарова Е. А. , Мацкевич О. В. , Мирон О. А. , Можейко В. А. , Орлович Ю. А. , Петрова И. Н. , Пучинская Е. В. , Устина Я. Ю. , Уткина А. А. , Филистович Т. А. , Цэван І. М. , Цяліца М. М. , Шесталь В. В. , Шех А. П. , Шык К. І. , Ярук С. П. , Ліхараў І. І. , Абанина В. В. , Аббасова Л. Х. , Алиновская Е. Л. , Атоманова Е. А. , Бакей Н. С. , Батькова Д. С. , Белогурцева А. И. , Беляева А. О. , Берёзкина А. В. , Бондарева Е. А. , Будько М. А. , Быкова В. В. , Вавілава В. В. , Валуева М. С. , Володина Е. О. , Галенко Т. В. , Галиевская О. Г. , Гараніна Я. Ю. , Генбура А. В. , Гилевская Н. В. , Глина В. В. , Глушэц І. В. , Гончарова Ю. И. , Гора Е. В. , Грыгор'ева В. С. , Грыбко Г. В. , Дегтярев А. Н. , Денисевич М. Н. , Дерюгина И. В. , Дубовик Е. М. , Дудкина Д. В. , Ерш В. С. , Журавель С. В. , Зіміна Р. І. , Іванова В. А. , Иванович С. А. , Ильюшиц Ю. А. , Казимирчик И. Ю. , Карпович Е. В. , Каюрава Г. В. , Кислякова Т. А. , Клиз Ю. В. , Кокиц Н. Н. , Кондратенко Ю. В. , Корнева Е. В. , Короткова О. В. , Концевич И. В. , Костева К. А. , Котикова М. В. , Крахмалюк Е. И. , Ледванская О. В. , Крыцук Р. А. , Кукс Д. Ф. , Кукшинова А. И. , Куроедова М. Н. , Лихтарович А. С. , Лісоўская Н. А. , Ловкова К. В. , Лошковская О. А. , Ляховская О. В. , Макеев П. Ю. , Маргович С. В. , Масаковская А. А. , Матусевіч М. Ю. , Матюшкова Д. А. , Матюшонок М. А. , Мацко А. Ю. , Миронов А. А. , Митько И. И. , Михайлова Ю. В. , Михан М. С. , Москалёв О. В. , Любенкова А. Д. , Мудрак М. И. , Николаева М. И. , Новацкая Ю. И. , Новикова М. Л. , Нячаева М. А. , Падоба Н. В. , Панкова К. И. , Пантелеева Н. С. , Паутова В. В. , Пашкевич Е. А. , Петровская Е. А. , Петухова Н. М. , Пилипчик О. В. , Плюто А. С. , Паліцевіч А. Э. , Потёмкин А. А. , Праснякова Д. А. , Пучкова П. М. , Пятроўскі С. І. , Рейзис Т. М. , Ролич А. А. , Романкевич Н. И. , Романчик Е. А. , Рубан Д. С. , Рубина А. Б. , Рудковская И. О. , Рудковская А. В. , Рудюк Д. О. , Рябченко Н. Н. , Семенчук Н. О. , Семянюк А. С. , Сеньковец Е. Б. , Сергейчук Д. П. , Синькова О. В. , Сільчанка К. І. , Скшенская Т. В. , Сочнева О. В. , Станкевич М. В. , Степанюк О. А. , Стреж А. Л. , Тарасевич А. И. , Трэццякова В. В. , Трубицына Т. В. , Тукаль Е. В. , Тюхлова Е. П. , Усманова В. Р. , Хаўхуновіч В. В. , Хацкевич Г. О. , Хилько И. Г. , Хлебчик Е. С. , Царэвіч Ю. Д. , Цедрик Е. С. , Церлюк Е. А. , Цыбина А. В. , Чупина А. С. , Чэркас А. А. , Шантар Д. Г. , Шатравко Е. И. , Шахнович Л. Н. , Шибут Т. А. , Шиманская А. Ю. , Шинкарук М. В. , Щуровская М. И. , Эрлих О. О. , Ямаціна А. А. , Ярошевич О. Л. (2009)