Информация о депонированной рукописи
Реферат
Полный текст рукописи
Культура Беларусі ў сусветнай культурнай просторы: традыцыйныя каштоўнасці і праблемы сучаснасці. , Вараб'ёва В. В. 1 , Емелёва А. Ю. 1 , Жарикова О. Н. 1 , Изофатова Е. В. 1 , Каленкевич Е. И. 1 , Ловчая Ю. В. 1 , Федосова А. А. 1 , Филистович О. А. 1 , Шестак Л. А. 1 , Ширшова О. И. 1 , Бриткевич Д. В. 1 , Захарэвіч А. Г. 1 , Каралёў П. А. 1 , Марозава І. А. 1 , Скачкоў Д. С. 1 , Федорцова А. А. 1 , Алексеенко Я. И. 1 , Бородин А. А. 1 , Браценікава І. А. 1 , Браточкина О. В. 1 , Голубович Е. Д. 1 , Губич О. В. 1 , Давидович Т. В. 1 , Данілова С. М. 1 , Деревянко Е. Л. 1 , Житко А. А. 1 , Жих Н. В. 1 , Икан Е. С. 1 , Кала Аиэльо О. Р. 1 , Канановіч С. К. 1 , Ковзунович С. Н. 1 , Крашевская М. А. 1 , Кузняцова І. Л. 1 , Ластовская Е. С. 1 , Мацарова П. В. 1 , Ліпчак Н. В. 1 , Мельникова Н. О. 1 , Мухіна А. А. 1 , Новикова Л. Д. 1 , Петрова Т. В. 1 , Платонава А. Ю. 1 , Прокопенко Е. В. 1 , Ржечицкая Т. А. 1 , Рыбакова И. А. 1 , Савицкая Е. В. 1 , Тарасевич О. В. 1 , Филиппенко В. В. 1 , Хлиманкова Г. А. 1 , Хліманкова Г. А. 1 , Хмеленок Е. А. 1 , Шайкова А. Н. 1 , Ясюченя Е. С. 1 , Малей А. А. 1
  1. УА "Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў" г. Мінск

УДК: 008:061.3-053.81:378.600.8 (476)

Реферат:

У зборнік уключаны даклады выніковай навуковай канферэнцыі "Культура Беларусі ў сусветнай культурнай просторы: традыцыйныя каштоўнасці і праблемы сучаснасці", якія прысвечаны пытанням тэорыі і гісторыі культуры, мастацтва і бібліятэказнаўства ў аспекце агульначалавецкіх і нацыянальных каштоўнасцей. Аўтары дакладаў звяртаюцца да актыўных пытанняў праблем культуры ў сучасным грамдстве, ролі і месца аб'ектаў сацыякультурнай сферы ў сучасным грамадстве, уплыву традыцыйных каштоўнасцей і нацыянальнай спадчыны на развіццё асобы і грамадства. Прызначаецца аспірантам, магістрантам і студэнтам вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў культуры і мастацтва.