Информация о депонированной рукописи
Реферат
Полный текст рукописи

УДК: 008:061.3-053.81:378.600.8 (476)

Реферат:

У зборнік уключаны даклады выніковай навуковай канферэнцыі "Культура Беларусі ў сусветнай культурнай просторы: традыцыйныя каштоўнасці і праблемы сучаснасці", якія прысвечаны пытанням тэорыі і гісторыі культуры, мастацтва і бібліятэказнаўства ў аспекце агульначалавецкіх і нацыянальных каштоўнасцей. Аўтары дакладаў звяртаюцца да актыўных пытанняў праблем культуры ў сучасным грамадстве, ролі і месца аб'ектаў сацыякультурнай сферы ў сучасным грамадстве, уплыву традыцыйных каштоўнасцей і нацыянальнай спадчыны на развіццё асобы і грамадства. Прызначаецца аспірантам, магістрантам і студэнтам вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў культуры і мастацтва.