Информация о депонированной рукописи
Реферат
Полный текст рукописи
Культура Беларусі: інавацыі і традыцыі.1 , Акудовіч В. В. 1 , Базылевіч Ю. Г. 1 , Барма О. А. 1 , Варкулевич О. В. 1 , Григорьева О. С. 1 , Деревенко Д. В. 1 , Жарикова О. Н. 1 , Изофатова Е. В. 1 , Каленкевич Е. И. 1 , Кнатько Ю. И. 1 , Крампульц З. А. 1 , Крючкова А. В. 1 , Кунцевич О. М. 1 , Лабачова І. І. 1 , Лукіна Г. В. 1 , Макаренко И. М. 1 , Мосол А. В. 1 , Мурашко В. Г. 1 , Силакова А. Е. 1 , Устина Я. Ю. 1 , Уткина А. А. 1 , Филистович Т. А. 1 , Филистович О. А. 1 , Чагина М. Н. 1 , Шестак Л. А. 1 , Шех А. П. 1 , Ширшова О. И. 1 , Жолобова В. В. 1 , Краснова Е. Л. 1 , Манукян Л. И. 1 , Скачкоў Д. С. 1 , Шишко Л. В. 1 , Атоманова Е. А. 1 , Дегтярев А. Н. 1 , Іванова В. А. 1 , Алексеенко Я. И. 1 , Ластовская Е. С. 1 , Мельникова Н. О. 1 , Новикова Л. Д. 1 , Филиппенко В. В. 1 , Аўсянік В. У. 1 , Арловская А. С. 1 , Арцименя М. В. 1 , Баранова Т. В. 1 , Барысевіч Т. В. 1 , Безсилко Т. А. 1 , Белоновская Э. А. 1 , Бобко О. И. 1 , Булгак Е. А. 1 , Булгак О. А. 1 , Воронович Т. А. 1 , Гаўрыловіч А. А. 1 , Голубович Е. В. 1 , Данилова С. Н. 1 , Закревская В. В. 1 , Кондрашова А. И. 1 , Кармазін Д. А. 1 , Карпушкина Е. Н. 1 , Кирпиченок Н. В. 1 , Климович О. С. 1 , Каўзановіч В. А. 1 , Колышко Л. А. 1 , Корзун Е. О. 1 , Костунова Н. И. 1 , Крючкова И. С. 1 , Кукета І. М. 1 , Козловская А. И. 1 , Кустава В. У. 1 , Латышева Т. В. 1 , Липова Н. В. 1 , Луговая А. В. 1 , Макавцова А. И. 1 , Мармыш Т. М. 1 , Мельник Ю. В. 1 , Минченко Н. В. 1 , Миронова А. В. 1 , Місючэнка К. В. 1 , Нестерова Н. Ю. 1 , Пархоменко Е. А. 1 , Петрович М. И. 1 , Пузач А. А. 1 , Разикова Н. А. 1 , Рубаник Т. З. 1 , Сабино А. Н. 1 , Сенько О. В. 1 , Соколов К. А. 1 , Солошенко Н. П. 1 , Старчай А. Ю. 1 , Сергей Д. К. 1 , Судник Т. В. 1 , Сулима А. Н. 1 , Флікоп Г. А. 1 , Цеван И. Н. 1 , Шарэнда Г. П. 1 , Шейнов И. С. 1 , Шушко Ю. В. 1 , Сокольчик А. Н. 1 , Наскевич О. М. 1
  1. УА "Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў" г. Мінск

УДК: 008:061.3-053.81:378.600.8 (476)

Реферат:

У зборнік уключаны даклады выніковай навуковай канферэнцыі "Культура Беларусі: інавацыі і традыцыі", якія прысвечаны пытанням тэорыі і гісторыі культуры, мастацтва і бібліятэказнаўства ў аспекце агульначалавецкіх і нацыянальных каштоўнасцей. Аўтары дакладаў звяртаюцца да актуальных пытанняў уплыву традыцыйных каштоўнасцей і нацыянальнай спадчыны на развіццё асобы і грамадства, праблем культуры ў сучасным грамдстве, ролі і месца аб'ектаў сацыякультурнай сферы ў сучасным грамадстве. Прызначаецца аспірантам, магістрантам і студэнтам вышэйшых і сярэдніх спецыяльных устаноў культуры і мастацтва.